Wydawca treści Wydawca treści

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała w dniu 27.04.2012 r. certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr CSL/761/2015. Certyfikatem  objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu.

Udzielając nam certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT niniejszym poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat wydany RDLP we Wrocławiu ważny jest do dnia 26.04.2018 r.