Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Ścieżka edukacyjna „Buczyna Jakubowska" -  Podczas podróży możemy podziwiać unikalne fragmenty starych lasów bukowych, zróżnicowanie lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny.

Szczególnym gatunkiem jest bluszcz pospolity (Hedera helix), objęty całkowitą ochroną. Atrakcją są również źródliska, z których jedno zostało odbudowane, znane pod nazwą Źródło św. Jakuba oraz związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody.

Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Obiszów, przemierza kompleks leśny z rezerwatem „Uroczysko Obiszów". Najczęściej spotykane gatunki drzew to: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, jawor, sosna pospolita, świerk pospolity, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna. Ścieżka posiada cztery przystanki tematyczne z planszami: budowa geologiczna Wzgórz Dalkowskich, zbiorowiska leśne, rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów", fauna terenów leśnych.