Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie strażaków

W ramach koleżeńskiej współpracy – bo od dawna wiadomo, że leśnik i strażak to pokrewne dusze - zorganizowane zostało szkolenie dla nowo wstępujących w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu ścinki drzew.

Szkolenie przeprowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Adam Grzelczak oraz jego Zastępca Daniel Latos. Strażacy uczestniczący w kursie nabyli przydatne umiejętności dotyczące: obsługi i konserwacji pilarek spalinowych, techniki ścinki drzew oraz sposobów pracy pilarką.

Szkolenie składało się z dwóch części – teoretycznej  oraz praktycznej prowadzonych na terenie Leśnictwie Duża Wólka gdzie w ramach ćwiczeń 40 uczestników musiało w przeciągu całego dnia przeprowadzić ścinkę drzew na powierzchni około 2 hektarów.

Z pewnością nabyte umiejętności przydadzą się uczestnikom zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.